• تور ویتنام

    با پرواز امارات از تهران ، ۳ شب هوشی مین + ۳ شب هانوی+ ا شب کشتی کروز